Informacje, jakie zbieramy

Gromadzimy informacje, które mogą nam pomóc w ulepszaniu naszej strony internetowej. Prosimy o wyrażenie zgody na gromadzenie tych informacji podczas wchodzenia na stronę internetową. Wszystkie informacje gromadzone automatycznie za zgodą użytkownika są przechowywane w formie zbiorczej i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji tożsamości użytkownika.

Od czasu do czasu prosimy również o podanie informacji, które mogą być poufne i umożliwiać identyfikację użytkownika. W rezultacie zebrane przez nas informacje można podzielić na dwie główne kategorie:

  • Zagregowane dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających witrynę
  • Dane osobowe

Nie łączymy zbiorczych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających witrynę z danymi osobowymi.

Zagregowane dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających witrynę

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, gromadzimy ogólne informacje na temat jego komputera i lokalizacji, a także witryny internetowej, z której został przekierowany (w stosownych przypadkach). Te informacje nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji tożsamości użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej, aby informować nas, skąd pochodzą osoby odwiedzające naszą stronę, na co patrzą, jakie działania wykonują oraz gdzie spędzają najwięcej czasu.

Sposób wykorzystywania informacji

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celu określonym podczas procesu gromadzenia danych. Po zakończeniu przetwarzania danych użytkownika w określonych celach usuniemy je i zniszczymy, aby zapewnić prywatność użytkownika.

Państwa dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (za pośrednictwem kierowanych do nas maili, zgłoszeń telefonicznych, listów itp.)

Gromadzenie danych wrażliwych

Na tej stronie nie gromadzimy ani nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia użytkownika, jego pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, poglądów politycznych itp. W rzadkich przypadkach, w których musimy gromadzić inne dane wrażliwe, będziemy to robić w ścisłej zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji lub komentarze.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są gromadzone w tej witrynie internetowej tylko w wymaganym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu.

Przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe nie mogą być przekazywane za granicę. Wdrożyliśmy wewnętrzne zasady zapewniające odpowiedni poziom ochrony, niezależnie od tego, gdzie w firmie EM-Meble znajdują się dane użytkownika.

Prawa odwiedzających witrynę

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przechowujemy jego dane osobowe, a jeśli tak, ma prawo uzyskać wgląd w te dane i zażądać ich poprawienia, jeśli są niedokładne.

Użytkownik ma również prawo znać cele gromadzenia danych i może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez firmę EM-Meble i zażądać ich usunięcia. W przypadku chęci uzyskania wglądu w swoje dane osobowe lub jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej poczty e-mail: biuro@em-meble.pl

Plik cookie to prosty plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez serwer witryny internetowej; tylko ten serwer będzie mógł pobrać lub odczytać zawartość tego pliku cookie. Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki internetowej użytkownika. Zawiera on pewne anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator, nazwa witryny oraz określone cyfry i numery. Pozwala stronie internetowej zapamiętać preferencje użytkownika, np. wybór języka.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony prywatności, plików cookie czy zastrzeżeń prawnych, a także w celu uzyskania dostępu do danych osobowych będących w dyspozycji firmy EM-Meble lub w przypadku wątpliwości dotyczących sposobu ich wykorzystania przez firmę EM-Meble należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@em-meble.pl lub zadzwonić pod numer: +48 503 143 284.