Zakład Stolarski E.M-MEBLE s.c. realizuje projekt pod nazwą „Inwestycja w nowoczesne maszyny i oprogramowanie produkcyjne w celu wdrożenia autorskiego systemu połączeń elementów meblowych ze zoptymalizowanymi złączami z ABS ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.

Cele i planowane efekty projektu:
Podniesienie konkurencyjności firmy Zakład Stolarski E.M-MEBLE s.c. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania w celu wdrożenia autorskiego systemu połączeń elementów meblowych ze zoptymalizowanymi złączami ABS.

Wartość projektu: 1 097 476,11 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 535 354,20 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.10.2020 – 31.03.2021 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Marcina Ejsmonta:
Tel: +48 503 143 284
E-mail: ejsmontmarcin1@o2.pl

Fundusze Europejskie Program regionalny
Logo RP
Logo Funduszy Europejskich Podlaskie
Logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego